Αναγγελία Εκδρομών - Προσφορές
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή / μετακίνηση του 24ου Γυμνασίου Αθηνών

Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο Σχολείο.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής: Διατίθεται το ειδικό σήμα λειτουργίας και αυτό βρίσκεται εν ισχύι.

  Παρακαλούμε πριν την κατάθεση προσφοράς ειδοποιήστε μας με e-mail πιέζοντας εδώ. Ευχαριστούμε.

 

 

Εκδρομή της 20, 21, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Τόπος μετάβασης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Ημερομηνίες: 20, 21, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Συνολικός αριθμός ατόμων: 55
Ώρες αναχώρησης - επιστροφής:  
Μεταφορικά μέσα: Λεωφορεία: Χ Πλοίο Αεροπλάνο Μικτό
Πρόσθετες προδιαγραφές:  
Κατηγορία καταλύματος: ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ
Λοιπές υπηρεσίες: ΚΑΜΙΑ
   
Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή: ΝΑΙ
Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας: ΝΑΙ
Καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφοράς: 4 Μαρτίου 2013

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προσφορών - επιλογή
Εκδρομή της
Επωνυμία πρακτορείου
Another Tour    
Τελική συνολική τιμή: 1100 €    
Επιβάρυνση ανά μαθητή: 23,5    
Κατηγορία καταλύματος:      
Αριθ. Συμβολαίου:      
 
 
ΕΚΛΕΙΣΕΙΣΕ

Εκδρομή της 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Τόπος μετάβασης: ΣΟΥΝΙΟ - ΛΑΥΡΙΟ
Ημερομηνίες: 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Συνολικός αριθμός ατόμων: 225 (Με τους συνοδούς καθηγητές
Ώρες αναχώρησης - επιστροφής:  
Μεταφορικά μέσα: Λεωφορεία: Χ Πλοίο Αεροπλάνο Μικτό
Πρόσθετες προδιαγραφές:  
Κατηγορία καταλύματος: ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ
Λοιπές υπηρεσίες: ΚΑΜΙΑ
   
Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή: ΝΑΙ
Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας: ΝΑΙ
Καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφοράς: 15 Απριλίου 2013
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προσφορών - επιλογή
Εκδρομή της
Επωνυμία πρακτορείου
Grefis Greek Experts JetaTours Ltd  
Τελική συνολική τιμή: 1250 1449  
Επιβάρυνση ανά μαθητή:      
Κατηγορία καταλύματος:      
Αριθ. Συμβολαίου:      
 
 
ΕΚΛΕΙΣΕ 29/3/2013