ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018-2019

 

Διευθύντρια: ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ, M.Sc. ΠΕ04.02

Υποδιευθύντρια: ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΑΤΡΑ ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ