2022-09-26

Για να δείτε το νόμο (ΦΕΚ) που αφορά την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-23, παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υποβληθεί για τη συμμετοχή στην ενισχυτική διδασκαλία, παρακαλώ πατήστε εδώ