Διδακτικό προσωπικό 2013 - 2014
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Παρατηρήσεις
Τζαβάρας Αναστάσιος ΠΕ 04.5 Γεωλόγος Διευθυντής
Προεστός Άγγελος ΠΕ 01 Θεολόγος  
Παπαγεωργίου Θεοδώρα ΠΕ 02 Φιλόλογος Υποδιευθύντρια
Γρηγοροπούλου Βασιλική ΠΕ 02 Φιλόλογος  
Γρουμπού Γεωργία ΠΕ 02 Φιλόλογος  
Λαγού Αικατερίνη ΠΕ 02 Φιλόλογος  
Αγγελοπούλου Δήμητρα ΠΕ 02 Φιλόλογος  
Μπαλά Ισαβέλλα ΠΕ 02 Φιλόλογος  
Λαΐου Βασιλική ΠΕ 03 Μαθηματικός  
Τσιμπινού - Κερασιώτη Αγγελική ΠΕ03 Μαθηματικός  
Γιατρά Σεβαστή ΠΕ 04.5 Γεωλόγος  
Τσουρός Παράσχος ΠΕ 12.1 Φυσικός Ρ/Η  
Παραδείσης Νικόλαος ΠΕ12.10 Φυσικός Ρ/Η  
Γαβαλά Αικατερίνη ΠΕ 06 Αγγλικών  
Παπανικολάου Παρασκευή ΠΕ 05 Γαλλικών  
Χόρτη Παρασκευή ΠΕ 19 Πληροφορικής  
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής  
Γκαβέρα Νικολέττα ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής  
Νταλλής Βασίλειος ΠΕ 12 Μουσικής  
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ 07 Γερμανικών  
Μπαλοδήμος Βίκτωρας ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας  
Βισβάρδη Ζωή ΠΕ08 Καλλιτεχνικών  
     
     
   Γραμματειακή Υποστήριξη
Αργύρη Σοφία ΔΕ 03 Συνταξιοδοτήθηκε
Καθαριότητα και φύλαξη
Κούρου Ελένη   Καθαριότητα
Μιρμίγγου Αφροδίτη   Καθαριότητα
Καταπίδη Μαίρη   Σε Διαθεσιμότητα
Σπαθή Βάσω   Σε Διαθεσιμότητα

Γραμματειακή υποστήριξη| Καθαριότητα - Φύλαξη


Πληροφορίες υποδοχής γονέων

  Ο Διευθυντής δέχεται καθημερινά όλες τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου
 

Οι καθηγητές δέχονται κάθε Τρίτη και συγκεκριμένα:

2η ώρα: Χόρτη, Τσουρός

3η ώρα: Προεστός, Αγγελοπούλου, Τσιμπινού, Παραδείσης, Ασσαριωτάκη, Λαΐου, Παπανικολάου

4η ώρα: Παπαγεωργίου, Γρουμπού, Γρηγοροπούλου, Μπαλά, Λαγού, Παπαδόπουλος, Γιατρά, Σταυρόπουλος, Γκαβέρ, Νταλλής, Κάμπρας, Μπαλοδήμος, Γαβαλά

 
  Η κ. Βισβάρδη δέχεται όλες τις ημέρες πλην Τρίτης, οπότε βρίσκεται σε άλλο Σχολείο

Επεξηγήσεις

  Οργανική Θέση
  Διάθεση για συμπλ. ωραρίου
  Απόσπαση
  Αναπληρωτής