2022-09-06

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των νέων μαθητών στην Α΄ τάξη, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις επισυναπτόμενες οδηγίες και να συμπληρώσετε τα σχετικά έγγραφα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ πατήστε εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ πατήστε εδώ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΗ πατήστε εδώ