Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες, μαθητές & εκπαιδευτικοί,

 

Ονομάζομαι Λιοντή Αγγελική και υπό αυτές τις ανοίκειες και ιδιαίτερες συνθήκες για όλους μας,τοποθετήθηκα σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου σας) στον κεντρικό τομέα Αθηνών για το τρέχον σχολικό έτος ως ψυχολόγος.  Θα βρίσκομαι στο σχολείο και στη διάθεση μαθητών, γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών κάθε Τετάρτη.

Η υγειονομική κρίση έχει επιφέρει πολύπλευρες συνέπειες και έχει σοβαρή επίπτωση στο ψυχισμό όλων. Με αφορμή αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση είναι σημαντική η έναρξη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με στόχο την ενημέρωση, συμβουλευτική καθοδήγηση και ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως είναι η πανδημία του COVID-19.

Θα υπάρχει η δυνατότητα ατομικών συναντήσεων, μετά από καθορισμένα ραντεβού με κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας αλλά και σχεδιασμού παρεμβάσεων σε ομαδικό πλαίσιο με συγκεκριμένη θεματολογία. Όλες οι παρεμβάσεις θα διέπονται από τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Θα είναι εναρμονισμένες με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο με προτεραιότητα τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του σχολείου. Για την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και όσο αυτή η συνθήκη υφίσταται, θα μπορούσατε επίσης να αναζητάτε επιστημονικό υλικό που θα αναρτάται μέσω της πλατφόρμας του e-class: https://eclass.sch.gr/courses/0501132297/ .

Στη διάθεσή σας,

Λιοντή Αγγελική, Ψυχολόγος