Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου στηρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Σύλλογο Διδασκόντων, τη Διεύθυνση και τη Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη αναγκών των σχολείου και την καλή λειτουργία του προς όφελος των παιδιών. Διοργανώνει εκδηλώσεις, ενισχύει τα καινοτόμα προγράμματα, ενθαρρύνει τις νέες προσπάθειες, ενδιαφέρεται για τη σύσφιξη των σχέσεων σχολείου – γονέων.
Μετά τις εκλογές που έγιναν την 15η Φεβρουαρίου 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Μπουκουβάλας
Αντιπρόεδρος: Ρούλα Τζέλου
Γραμματέας: Κατερίνα Κυριακοπούλου
Αν. Γραμματέας: Χρύσα Καλημεράκη
Ταμίας: Δήμητρα Ψαράκου
Μέλος: Μιχάλης Μελισσόπουλος